Audyty bezpieczeństwa IT

Weryfikacja poziomu cyberbezpieczeństwa

Nasza oferta audytów bezpieczeństwa IT weryfikuje m.in.: jak zachowania pracowników wpływają na bezpieczeństwo firmy, analizuje wykorzystywane w sieci rozwiązania oraz ich konfigurację. Wszystko po to, by wykryć potencjalne niebezpieczeństwa i skutecznie im zapobiegać.

Testy penetracyjne
infrastruktury sieciowej

Testy penetracyjne są przeprowadzane poprzez symulację ataku naszego pentestera, na środowisko klienta. Celem testów jest sprawdzenie odporności infrastruktury informatycznej na włamania i cyberataki zewnątrz. Podczas testów penetracyjnych sieci, weryfikowana jest każda z podsieci klienta. Na tym etapie odbywa się rekonesans wszystkich aktywnych maszyn, z których wybierana jest pula hostów do głębszej analizy. Podczas audytu robiona jest wizja lokalna i weryfikowane są zabezpieczenia serwerowni.

Zamów ten audyt

Testy socjotechniczne

Skierowane na badanie podatności pracowników firmy na próby perswazji. Przeprowadzając testy socjotechniczne wykorzystujemy psychologię społeczną, w szczególności reguły: wzajemności, sympatii i autorytetu, by zweryfikować czy pracownicy dopuszczą do sytuacji, która może realnie narazić firmę na niebezpieczeństwo włamania lub ujawnienia danych.

Zamów ten audyt

Audyt konfiguracji rozwiązań Stormshield / ESET

Audyt weryfikuje poprawność konfiguracji wskazanych rozwiązań, sprawdzając w jakim stopniu wykorzystywany jest ich potencjał. Audyt realizowany zdalnie, a po jego zakończeniu zamawiający otrzymuje szczegółowy raport z zaleceniami dotyczącymi zmian konfiguracji oprogramowania.

Zamów ten audyt

Audyt krajowych ram interoperacyjności (KRI)

Audyt będący wymogiem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. , przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego i placówek publicznych, które są zobowiązane do przestrzegania minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych, systemów teleinformatycznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej.

Zamów ten audyt

Testy penetracyjne aplikacji webowych

Ze względu na nieograniczoną dostępność dla użytkowników Internetu, aplikacje webowe są szczególnie narażone na różne formy ataków. Testy penetracyjne takich aplikacji wykonujemy w formie testów blackbox, graybox oraz whitebox. Ich celem jest wykrycie wszystkich podatności w aplikacji webowej, które mogą spowodować zatrzymanie świadczenia usług , niepożądaną autoryzację i inne błędy w konfiguracji.

Zamów ten audyt

Audyt zabezpieczeń przed wyciekiem danych

W każdej organizacji przetwarza się ogromne ilości danych, czy wiesz które z nich nie powinny wyjść poza Twoją organizację? Audyt wskaże jakie dane są przekazywane na zewnątrz organizacji oraz jakimi sposobami ma to miejsce. Dzięki tej weryfikacji będziesz mógł wyeliminować możliwy wyciek danych z Twojej organizacji, wprowadzić odpowiednie rozwiązania do przechowywania i dystrybuowania danych.

Zamów ten audyt

Audyt bezpieczeństwa informacji zgodny z normą ISO 27001

Audyt bezpieczeństwa informacji zgodny z normą ISO 27001, która jest międzynarodowym standardem dotyczącym zarządzania bezpieczeństwem informacji. Dedykowany firmom, które mają wdrożone ISO 27001 albo planują je wdrożyć i zamierzają przeprowadzić audyt zgodności z normą. Nasi certyfikowani audytorzy zweryfikują aktualny stan przedsiębiorstwa pod kątem ISO 27001 oraz wskażą potencjalne luki i elementy warte doskonalenia.

Zamów ten audyt

Audyt RODO

Pozwala wykazać, w jakim stopniu organizacja spełnia wymagania Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz jakie działania powinny zostać podjęte, by spełniać wymogi dotyczące ochrony danych osobowych.

Zamów ten audyt

Szukasz czegoś innego?

Sprawdź nasze pozostałe usługi cyberbezpieczeństwa!

SOC

Monitorowanie infrastruktury IT przez zagrożeniami w trybie 24/7

Więcej

Audyty IT/OT

Weryfikacja poziomu cyberzabezpieczeń sieci przemysłowych.

Więcej